ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ Nakarin Equipment
Services
Tuesday, 30 November 1999 00:00

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ อีควิปเม้นท์

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท ได้เริ่มกิจการจากขายเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า และก่อสร้างและในปีเดียวกันนี้ได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า อาทิเช่น

OKAZAKI CUTTING TOOLS
MR MASTER CUT CARBIDE BAR
MACHMOTOR, NEW MOTOR, PNEUMOTOR
DAIWA BABIN
EK METALS ทองแดงแข็ง
หมึกเติมแท่นและแท่นหมึกอุตสาหกรรม SHACHIHATA
 
เพื่อใช้ในการผลิตแก่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในด้านของคุณภาพ และราคาสินค้า ทำให้ต้องมีการขยายกิจการเพื่อรองรับลูกค้า ซึ่งมีความต้องการที่สูงขึ้น


 

Last Updated on Thursday, 15 October 2009 13:24